Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2-1-2021 έως 31-3-2021, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003), είναι απαραίτητο να διαθέτουν πέρα των υπολοίπων δικαιολογητικών, _Αριθμό Φορολογικού Μητρώου […]

read more

Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003)

Άρρενες μαθητές που γεννήθηκαν το 2003, ενημερώνονται, οσον αφορά την υποχρέωσή τους για ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2021. Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής […]

read more

30-11-20 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αίτησης Δήλωσης μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές […]

read more

Πανελλαδικές: Διευκρινίσεις σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση των ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας μετά από ερωτήματα Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σχετικά με την υποβολή Αίτησης -Δήλωσης των μαθητών για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ,διευκρινίζει τα εξής:   Α. Ως «ΜΑΘΗΤΕΣ στα ΕΠΑΛ», […]

read more

23-11-20 Υποβολή μόνο από μαθητές της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν […]

read more

04-09-20 Συμπληρωματικές ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Από τις 05 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 έως και τις 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης […]

read more