Έγκριση λειτουργίας τμημάτων ειδικοτήτων Φυσικού Αερίου και Γραφικών Τεχνών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το σχολείο μας το συντομότερο δυνατόν.