Αιτήσεις για εγγραφές στα ΕΠΑΛ

Ξεκίνησε ήδη η Α΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών και μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022 από την Παρασκευή 18-06-2021 και ώρα 10:00 έως και την Παρασκευή 02-07-2021 και ώρα 23:59

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. -Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021 – 2022, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθη-τών/τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Επισήμανση

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας ή ενήλικος μαθητής έχει δυσκολία στο να υποβάλλει μόνος του την ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο.

✔ Προσοχή

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο σχολείο θα πρέπει οι κηδεμόνες:   

Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@1epal-iliou.att.sch.gr  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Την Υπεύθυνη Δήλωσηπου θα βρείτε εδώ (ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ)
  2. Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής, αυτό που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου που κάνατε την εγγραφή.
  3. Την Αίτηση Εγγραφής που θα βρείτε εδώ (ΑΙΤΗΣΗ-εγγραφής)
  4. Κατάλληλος τίτλος σπουδών (Προσοχή : Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται Υπηρεσιακά)
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  7. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή -Α.Δ.Υ.Μ ( για τις νέες εγγραφές που θα παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας από Καρδιολόγο, Παθολόγο και Γενικής Ιατρικής. (Προθεσμία έως τέλος Σεπτέμβριου)  Κατεβάστε από εδώ το Α.Δ.Υ.Μ
  8. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  9. Άδεια παραμονής, και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα (Για αλλοδαπούς)
Ιδιαίτερη Επισήμανση

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 επιβάλλεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλη η παραπάνω διαδικασία της εγγραφής να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία στο σχολείο. Μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή θα πρέπει οι κηδεμόνες να προσέρχονται στο σχολείο, μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2102621414 / 2102614559

Σε περίπτωση που η δυσκολία που αντιμετωπίζετε αφορά μόνο στην ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων στο σχολείο τότε μπορείτε να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με φυσική παρουσία κατόπιν συνεννόησης, από τις 22 Ιουνίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Από την 1η Ιουλίου 2021, δηλαδή κατά το διάστημα που το σχολείο θα είναι κλειστό, μπορείτε να υποβάλλετε δικαιολογητικά εγγραφής με φυσική παρουσία μόνον κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας (κάθε Τετάρτη) των σχολικών μονάδων.

Προσοχή: Η οριστική εγγραφή ολοκληρώνεται προσκομίζοντας είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση στο σχολείο