Αποστολή Ελέγχων Προόδου Α’ τετραμήνου

Σήμερα Τρίτη 16/2/2021 έγινε η αποστολή των Ελέγχων Προόδου Α΄ τετραμήνου των μαθητών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των κηδεμόνων τους. Όσοι κηδεμόνες δεν έχουν παραλάβει τον έλεγχο προόδου, είτε λόγω αλλαγής των στοιχείων τους, είτε λόγω παράληψης δήλωσής τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο.