Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας τέχνης

Στις 10-11-22 διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας τέχνης το Βεφ και Γ΄γραφικών τεχνών με συνοδούς καθηγητές: Γιαννικόπουλο Χρόνη και Χρυσάνθου Αρετή.