Διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/τριών στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021- 2022

Παρακαλούμε όλους τους  μαθητές/κηδεμόνες που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στο σχολείο μας για την Α΄ τάξη, να καταθέσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  έως την Παρασκευή 16/7, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ.

Στη συνέχεια και εφ΄όσον οι μαθητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση είναι περισσότεροι  από αυτούς που μπορεί να εξυπηρετήσει το σχολείο θα ακολουθήσει διαδικασία δημόσιας  κλήρωσης μεταξύ όλων των μαθητών/τριών που έχουν κατανεμηθεί στη Α’ τάξη με εξαίρεση όσων έχουν αδέλφια  στο σχολείο.

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο e-mail του σχολείου, εάν συγκαταλέγεστε σ’ αυτή την κατηγορία