Εγκύκλιος Συμμετοχής στην 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής – Αθήνα, Απρίλιος 2023

Με το παρόν μήνυμα, σας γνωστοποιούμε τη διοργάνωση της 45ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (ΕΣΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ). Συνημμένη θα βρείτε την Εγκύκλιο Συμμετοχής στην 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα από τις 7 έως και τις 10 Απριλίου 2023 στην Αθήνα και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου. Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συνδιάσκεψη και τους όρους συμμετοχής σε αυτή. Μαζί με την Εγκύκλιο Συμμετοχής, θα βρείτε επίσης, επικουρικά: ένα έγγραφο με οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Δήλωσης Συμμετοχής ενημερωτικό υλικό τόσο για τον οργανισμό (ΕΚΝΕ) όσο και για την 45η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής (ΕΣΕ). Σας ενημερώνουμε πως οι αιτήσεις συμμετοχής θα ανοίξουν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στις 08:00. Όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής πριν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 στις 23:59 το βράδυ. Η ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής βρίσκεται εντός της εγκυκλίου, καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/wLV9kbu8qu9ivFg36.