Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων

tetetwggsd

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-2023_ΑΔΑ-Ψ1ΩΓ6-54Β