Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στιςΣτρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

ΕΞΕ-65027-2023-Ενημέρωση-σχετικά-με-συμπληρωματική-προκήρυξη-διαγωνισμού-για-την-εισαγωγή-στις-Στρατιωτικές-Σχολές-με-το-