Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων σχολικό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο από τα παραπάνω μαθήματα, οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την παρακάτω αίτηση ηλεκτρονικά στο e-mail της σχολικής μονάδας.