Εξετάσεις-ΕΠΑΛ-Αιτήσεις Πανελλαδικών

https://www.minedu.gov.gr/epal-m/epal-aitisi-panel

Εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι  για την 
υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των 
ΕΠΑΛ έτους 2024.
Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Επαγγελματικών 
Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να 
υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις 
εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 
15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). 
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την 
παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. (Μπορεί να γίνει 
τροποποίηση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας με κατάργηση της 
παλαιάς και υποβολής νέας με προϋποθέσεις_βλέπε εγκύκλιο).

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – 
Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από 
το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται 
στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
Οι διατάξεις:
– Εγκύκλιος Φ.152_136804_Α5_29.11.2023 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΑΛ-ΑΔΑ_9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5
– Εγκύκλιος Φ.251_136784_Α5_29.11.2023 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
– Υ.Α. Φ.153_33486_Α5_31.3.2023_ΦΕΚ2071Β-Καθορισμός πανελλαδικά 
εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ
– Υ.Α. Φ.253.1_148469_Α5_ΦΕΚ-5399_Β_19-11-2021_ΣΥΝΤ.ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ_ΓΕΛ 
κοινή με ΕΠΑΛ
– Άρθρο 35 _σοβαρές παθήσεις_ του ν. 3794_2009_ΦΕΚ156Α