Εξεταστικά Κέντρα ΕΠΑΛ

Σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την απόφαση με Αρ. Πρωτ.: Φ.153/ 51820 /Α5, Μαρούσι, 09 – 05 – 2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου ορίστηκε ως Εξεταστικό Κέντρο Πανελληνίων εξετάσεων για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Απόφαση: