Εορτασμός 17ης Νοεμβρίου

Για τον αυριανό εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου προβλέπονται τα εξής:

  • Προσέλευση των μαθητών στις 9:00 π.μ. – αποχώρηση 10:30 π.μ.
  • Στις 9.15 π.μ. θα γίνει ο εορτασμός στο Αμφιθέατρο με τα τμήματα της Α΄τάξης.
  • Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες θα πραγματοποιήσουν τη γιορτή  στις 9:15 π.μ. στα τμήματά τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα της 2ης ώρας και 3ης ώρας.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ