Επιταγή (voucher) για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα

Μπορείτε να λάβετε επιταγή αξίας 200 ευρώ για να αγοράσετε τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet, laptop, desktop) για κάθε παιδί σας. Για να λάβετε την επιταγή θα πρέπει ως οικογένεια να έχετε:

  • ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως και 6.000 ευρώ (φορολογικό έτος 2019)
  • ένα ή περισσότερα παιδιά ηλικίας από 4 έως 24 ετών που φοιτούν σε ελληνικές εκπαιδευτικές δομές

Την αίτηση υποβάλλει ο ενήλικος υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος αυτού και είναι συνολική για όλα τα παιδιά της οικογένειας. και κάθε παιδί δικαιούται από μία επιταγή.

Ο επιλέξιμος εξοπλισμός εγκρίνεται από το Πρόγραμμα και η αγορά του γίνεται μόνο από προμηθευτές που έχουν εγκριθεί από αυτό.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.