ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/02/2023

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τετάρτη 8-2-2023, θα γίνουν μαθήματα μέσω σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για την λήψη και
εγκατάσταση της εφαρμογής Webex οι μαθητές/τριες μπορούν να επισκεφτούν την παρακάτω σελίδα:
https://www.webex.com/downloads.html
Οι Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (links) των εκπαιδευτικών του σχολείου μας έχουν αποσταλεί με e-mail,
έτσι ώστε να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές αίθουσες διδασκαλίας και να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα. Όσοι δεν τις παραλάβουν θα επικοινωνήσουν μέσω e-mail με το σχολείο.To ωρολόγιο πρόγραμμα webex καθώς και το πρόγραμμα μαθημάτων είναι αναρτημένο στο site του σχολείου.
Οι απουσίες κατά τη διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης καταγράφονται και
προσμετρώνται κανονικά!!

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ:
ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ Ο (όου) ΑΝΤΙ ΓΙΑ 0 (μηδέν).
ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
Προσοχή: Όταν οι μαθητές θα συνδέονται στην ηλεκτρονική τάξη, πρέπει να δίνουν το όνομα και το
επώνυμό τους, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο σχολείο, για να τους ταυτοποιεί ο καθηγητής και να
τους καταχωρεί σαν παρόντες.
Από τη Διεύθυνση.