Μαθητές – Γονείς

Αγαπητές/αγαπητοί,
Ελπίζουμε να είστε όλοι και όλες καλά!
Θα θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά για την άμεση απόκριση και την πολύτιμη συμβολή σας στη διαμόρφωση της περσινής Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Πολίτη. Η ομάδα λειτούργησε εξαιρετικά, έστω και με τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, παρήγαγε πλούσιο έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ήταν μια πολύτιμη εμπειρία τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ξεκινήσει και φέτος την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του, η οποία θα αποτελείται από 15 μέλη και θα δουλέψει σε θεματικές σχετικές με δικαιώματα των παιδιών παράλληλα με άλλες ομάδες εφήβων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό σημείωμα και στην αίτηση που επισυνάπτουμε.
Σας παρακαλούμε να τα προωθήσετε με τη σειρά σας στα σχολεία ευθύνης σας, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες δια ζώσης και ηλεκτρονικά (αφορά μαθητές/τριες γυμνασίου και Α’ Λυκείου), προκειμένου όσοι/-ες θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα.
Η υποβολή της αίτησης των μαθητών θα γίνεται απευθείας στον Συνήγορο, στο μέηλ cr@synigoros.gr, μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.
Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες.
Με εκτίμηση,
Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Χαλκοκονδύλη 17
Αθήνα, 104 32
τηλ. 2131306605
t.koufonikolakou@synigoros.gr
Office of the
Deputy Ombudswoman
for Children’s Rights
17, Chalkokondili str
104 32, Athens
Tel. +30 2131306605
t.koufonikolakou@synigoros.gr
Children’s site ( www.synigoros.gr/paidi/)
Γραμμή για τα Παιδιά/Line for children 800.11.32.000