Οδηγίες Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής στρατεύσιμων κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004)

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (από 2 Ιανουαρίου έως και 30 Μαρτίου).

Αναλυτικές οδηγίες:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ_ΔΑ_ΚΛΑΣΗ_2025_ΟΔΗΓΙΕΣ-2