Πανελλήνιες 2021: Ως τις 28 Μαΐου οι αιτήσεις για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος

‘Eως και την Παρασκευή 28 Μαΐου οι αιτήσεις για όσους/ες επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων – Αναλυτικά η προκήρυξη

Όσοι/ες επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο αριθμός εισακτέων καθορίζεται σε 27 και 100 αντιστοίχως.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα γίνεται απαραιτήτως με υποβολή αιτήσεων σε ηλεκτρονική αποκλειστικά εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού Σώματος, θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας ανεξάρτητα από το αν είχαν δηλώσει ή όχι προτίμηση για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος με αίτηση που είχαν καταθέσει στο Λύκειό τους.