Προθεσμία για απόκτηση κωδικού ασφαλείας υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα απευθυνθούν στο σχολείο για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) μέχρι την Τετάρτη 30/6/2021.