Προς γονείς/κηδεμόνες – Κατάθεση δικαιολογητικών από 11/7 έως 22/7 για την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Προς γονείς/κηδεμόνες – Κατάθεση δικαιολογητικών από 11/7 έως 22/7 για την ολοκλήρωση των εγγραφών.


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 11/7 έως 22/7 μπορείτε να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά με e-mail ή με φυσική παρουσία την ημέρα της εφημερίας του σχολείου δηλ την Πέμπτη 21/7,προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο σχολείο μας (δηλ να είναι έγκυρη). Επειδή ο αριθμός των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμική του σχολείου θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ όλων όσων έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα του σχολείου http://1epal-iliou.edu.gr στις 21/7.

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 11/7 έως και την ημέρα εφημερίας του σχολείου μπορείτε να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά με e-mail ή με φυσική παρουσία την ημέρα της εφημερίας του σχολείου δηλ την Πέμπτη 21/7, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο σχολείο μας (δηλ να είναι έγκυρη).
Για την Α΄τάξη, επειδή ο αριθμός των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμική του σχολείου θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ όλων όσων έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα του σχολείου http://1epal-iliou.edu.gr στις 21/7.
Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης και την έκδοση του αποτελέσματος της κατανομής ο έτερος κηδεμόνας, όπως είχε δηλωθεί στην Υ.Δ. σύμφωνα με την με αρ. 43887/ΓΔ4/14-04-2022 εγκύκλιο, πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, που έχει κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση στο παρακάτω αρχείο:

Από τη Δ/νση