Σύμβουλος Καθηγητής

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή είναι μια καινοτόμος δράση μέσα στα πλαίσια της Μιας Νέας Αρχής για τα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) που εφαρμόζεται στους μαθητές της Α΄ τάξης, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.

To σχολείο μας υλοποιεί το θεσμό του Συμβούλου καθηγητή στους μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου από το σχολικό έτος 2017-18 με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Στόχοι της δράσης

  • Να υποδεχθεί, να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει ψυχικά τους νεοεισερχόμενους μαθητές, ώστε η προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον να είναι ομαλή και λειτουργική
  • Να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών, έτσι ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και να μειωθούν οι συγκρούσεις
  • Να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πιθανή άρση προβλημάτων που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών
  • Να φροντίσει για την παραπομπή των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα (π.χ. μη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) σε αρμόδιους φορείς, και να διευκολύνει τη σύνδεση των οικογενειών τους με υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας
  • Να ευοδώσει σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Ακολουθώντας την επικρατέστερη τάση της συμβουλευτικής που εφαρμόζεται στο διεθνή χώρο, θεωρούμε ότι ο θεσμός του Συμβούλου-Καθηγητού θα συμβάλει στην αναβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού και τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική κοινότητα, έτσι ώστε το σχολείο να γίνει λιγότερο απρόσωπο απέναντι στο μαθητή και την τοπική κοινωνία.