ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12/2022

Αγαπητοί γονείς , μαθητές/τριες,
σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 12-12-22 τα μαθήματα στο 1 ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ θα αρχίσουν
κατ΄εξαίρεση στις 11.00πμ (δηλ.την 4 η ώρα) λόγω επιμορφωτικής συνάντησης των
εκπαιδευτικών με το 2 ο ΚΕΔΑΣΥΓ΄ΑΘΗΝΑΣ. .
Επομένως, όλη η Α΄τάξη , τα τμήματα ΒΥΠ1,ΒΥΠ2, ΒΗ και ΒΜ2 και τα τμήματα ΓΦΥΣ, ΓΚΟΜ,
ΓΑΙΣ, ΓΝ/ΓΦΑ,ΓΕΦ, ΓΙΒΕ που έχουν μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα της Δευτέρας 12-
12 τις τρεις (3) πρώτες ώρες στο 1 ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ θα αρχίσουν τα μαθήματα την 4 η ώρα ,δηλ
στις 11.00πμ.
-Όλα τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν εργαστηριακά μαθήματα στο 5 ο Ε.Κ, θα αρχίσουν τα
μαθήματα κανονικά την 1 η ώρα!
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ