Υπενθύμιση προς τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι – ιες υποχρεούνται να προσέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο το αργότερο μέχρι τις 7:30 π.μ. καθώς και να φέρουν μαζί τους:

1) το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

2) το Δελτίο Υποψηφίου που έχουν παραλάβει από το σχολείο

3) το αποτέλεσμα του self – test που έχουν δηλώσει μέσω της πλατγόρμας self-testing,gov,gr