Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Επισημαίνουμε ότι: Το πρόγραμμα αυτό ισχύει μόνο για αύριο Πέμπτη 14/04/2022. Οι μαθητές που δεν θα έρθουν στην εκδρομή θα
Πρόγραμμα Μαθημάτων από 14/02/2022