Ώρες έναρξης προπαρασκευαστικών μαθημάτων μαθητείας

Τη Δευτέρα 24-5-2021 οι ειδικότητες Κομμωτικής και Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων θα έχουν έναρξη μαθημάτων στις 14:30 και η ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων θα έχει έναρξη στις 16:30.