Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών

1. Πτυχίο  “Βοηθού Ακτινολογικών Εργαστηρίων”

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας:

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας:

Εργάζονται σε ακτινοδιαγνωστικές μονάδες του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα υγείας. Ο ρόλος τους είναι να χειρίζονται τα μηχανήματα και τις συσκευές των παραπάνω αναφερόμενων τμημάτων, κάτω από την τεχνική επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και μέσα στις επιστημονικές και ιατρικές προϋποθέσεις που καθορίζει η Ιατρική ομάδα.

Βοηθούν στην εκτέλεση της αιτούμενης από τον κλινικό ιατρό Ακτινολογικής εξέτασης και στην προετοιμασία του ασθενούς

Χειρίζονται τη συσκευή του εμφανιστηρίου και τα ακτινολογικά φιλμ

Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και του γενικού τεχνολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου και την παρακολούθηση και επάρκεια των αναλώσιμων υλικών

Οφείλουν να γνωρίζουν τους γενικούς κανόνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών

Οι επαγγελματικές τους επιλογές περιλαμβάνουν εργασία σε:

  • Δημόσια Νοσοκομεία
  • Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Ακτινολογικά Εργαστήρια
  • Ιδιωτικές Κλινικές
  • Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια