Αισθητικής Τέχνης

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Αισθητικής Τέχνης” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης […]

read more

Κομμωτικής Τέχνης

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Κομμωτικής Τέχνης” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης […]

read more

Βοηθός Νοσηλευτή

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Βοηθού Νοσηλευτή” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών […]

read more

Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Βοηθού Ακτινολογικών Εργαστηρίων” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας: Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς […]

read more

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Βοηθού Φυσικοθεραπευτή” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Δυνατότητες Εργασίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή […]

read more

Βοηθός Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων

Τίτλοι σπουδών: Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:  1. Πτυχίο  “Βοηθού Ιατρικών Βιολογικών Εργαστηρίων” 2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών […]

read more