ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το Πρόγραμμα Δίκτυο Κοινωνικής
Καινοτομίας που λειτορυγεί ως υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και τις
Υπηρεσίες που παρέχουμε ώστε να προωθηθούν στους γονείς και μαθητές
των σχολείων σας:

 1. Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με στόχο την
  σύνταξη του ατομικού σχεδίου κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των
  νεαρών μελών λαμβάνοντας υπόψη και το οικογενειακό ιστορικό τους.
 2. Ομάδες για την συμμετοχή των παιδιών/ νέων εφήβων σε αθλητικές,
  δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
 3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας κατ’ οίκον οι οποίες θα
  αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα Φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης με
  στόχο τη θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών.
 4. Ατομικό πρόγραμμα κατ’ οίκον υπηρεσιών συμβουλευτικής για τη
  διασφάλιση ποιοτικών όρων διαβίωσης, παρακολούθηση και υποστήριξη των
  καθημερινών δραστηριοτήτων διατροφής, προσωπικής υγιεινής,
  μετακίνηση, περπάτημα-κίνηση σε θέματα ADL(activities of daily living)
  από επισκέπτη υγείας.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στις 23/02, θα γίνει μία
ομιλία σχετικά με τις “Σχέσεις του γονέα και του παιδιού” και το δεσμό
που αναπτύσσεται, στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στο πολιτιστικό κέντρο
Μίκυ Θεοδωράκη στο Δήμο Ιλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις Υπηρεσίες μας
μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω Link

https://www.socialinnovationilion.gr/ αλλά και τηλεφωνικώς στο 210 50 100 74.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.


Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας Δήμου
Ιλίου
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης, Ίλιον 131 23
2105010074
www.socialinnovationilion.gr