Erasmus

Το 1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ ’ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας συμμετέχοντας ως βασικός εταίρος στην κοινοπραξία (5ου Ε.Κ Γ’ Αθήνας, 1ου-2ου ΕΠΑΛ Ιλίου,1ου ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης,) υλοποίησε για το σχ.έτος 2017-18, το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ 

«Πιστοποίηση και Αξιολόγηση της Μαθητείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

Το πρόγραμμα κινητικότητας αποτέλεσε συνέχεια του προγράμματος που   υλοποιήθηκε το σχ.έτος 2016-17 , σε φορείς της Γερμανίας, «Ο νέος θεσμός της μαθητείας-Μεταφορά καλών πρακτικών  για τη συνεργασία  της  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη βιομηχανία, για την πρακτική άσκηση των μαθητών».

Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο με φορέα υποδοχής το LDI UG (Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο) από 25/11/2017 – 1/12/2017 και συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων από τα σχολεία της κοινοπραξίας. Οι στόχοι του σχεδίου ήταν :

 • εναρμόνιση των κριτηρίων πιστοποίησης της Μαθητείας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων κ.λπ.)
 • μεταφορά και ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης και τεχνογνωσίας
 • ανάπτυξη συνεργασίας με επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
 • δυνατότητα μελλοντικής ανταλλαγής μαθητευομένων
 • διαμόρφωση νέας άποψης για τη δομή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπου θα κυριαρχούν η εξωστρέφεια, οι καλές πρακτικές και η θετική σχέση μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν:

 • την Επαγγελματική Σχολή Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών Louise Schroeder Schule (https://www.osz-louise-schroeder.de/) ;που εφαρμόζει το δυικό εκπαιδευτικό σύστημα ,με 1200 μαθητές και 160 εκπαιδευτικούς
 • το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο του Βερολίνου  IHK of Berlin (https://www.ihk-berlin.de/ ), το οποίο  αναλαμβάνει  την οργάνωση των εξετάσεων  πιστοποίησης των μαθητευομένων, την εκπαίδευση των εκπαιδευτών των εταιρειών, παρέχει βοήθεια στις επιχειρήσεις να οργανώσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα,  συμβουλεύει  τους εργαζόμενους για περαιτέρω εκπαίδευση και οργανώνει σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες.
 • το επαγγελματικό σχολείο Brillat Savarin Schule(https://www.osz-gastgewerbe.de/ueber-uns/leitbild/14-ueber-uns/leitbild/384-leitbild-englisch.html)  το μεγαλύτερο επαγγελματικό σχολείο της Γερμανίας (5000 μαθητές) με επίκεντρο τον τουριστικό κλάδο
 • το σωματείο βιοτεχνών και τεχνιτών Handwerkskamer Berlin (https://www.hwk-berlin.de/)  το οποίο έχει ως μέλη 30.000 βιοτεχνικές επιχειρήσεις ,υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης, ελέγχει και καθοδηγεί τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορα τεχνικά επαγγέλματα και πιστοποιεί τεχνίτες
 • την Επαγγελματική Σχολή Lette Verein Berlin(http://www.letteverein.berlin/)  η οποία ιδρύθηκε το 1866 με σκοπό την προώθηση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και σήμερα εκπονεί προγράμματα κατάρτισης για 800 άτομα ηλικίας 16-45 ετών με το ποσοστό των γυναικών να φθάνει στο 65%.

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε από τους συμμετέχοντες

 • ο σημαντικός ρόλος των επιμελητηρίων στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητευομένων
 • ότι οι ενδιάμεσες εξετάσεις αξιολόγησης των μαθητευομένων στοχεύουν στην διερεύνηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.
 • οι τελικές εξετάσεις αξιολόγησης στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος, έχουν στόχο να προσφέρουν στην αγορά εργασίας, εξειδικευμένους πιστοποιημένους μελλοντικούς εργαζόμενους

Στα πλαίσια της κινητικότητας οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πολιτιστικές επισκέψεις  στο Νησί των μουσείων -Μουσείο της Περγάμου, στο Μουσείο Τεχνολογίας, στο Reichstag and it`s Dome (Γερμανικό κοινοβούλιο), στην  Πύλη του Βρανδεμβούργου και στο Μουσείο του Τείχους  του Βερολίνου.

Το 1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ ’ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας συμμετέχοντας ως βασικός εταίρος στην κοινοπραξία (5ου Ε.Κ Γ’ Αθήνας, 1ου ΕΠΑΛ Ιλίου-2ου ΕΠΑΛ Ιλίου, 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Αγ.Αναργύρων) υλοποίησε για το σχ.έτος 2018-19, το εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+  «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΚΑ1», με θέμα : « Ανάπτυξη Κουλτούρας στο Σχολείο για την Ψυχολογική, Παιδαγωγική, Επαγγελματική και Κοινωνική Υποστήριξη των Μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

Ρώμη – 1η Ροή

Πραγματοποιήθηκε από τις 24/03/2019-30/03/2019 στη Ρώμη και συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί από τις 4 συνεργαζόμενες μονάδες της Γ’ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας. Φορέας υποδοχής ήταν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στη Ρώμη της Ιταλίας, η Infol IN.F.O.L. INNOVAZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO e LAVORO, με εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στον τομέα της εκπαίδευσης και στο κομμάτι της εκπαιδευτικής ψυχολογίας Ενας από τους πιο αξιόπιστους και πιστοποιημένους (E.Bi.Gen) φορείς κατάρτισης στη Ιταλία, κάτοχος του Χάρτη Ποιότητας διαθέτοντας ένα σύγχρονο κέντρο κατάρτισης.

Στην 1η συνάντηση παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό σύστημα  της Ιταλίας, δίνοντας έμφαση στις μεθόδους ψυχολογικής υποστήριξης, που εφαρμόζονται στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η θεματολογία της 1ης ημέρας αναφερόταν στις τεχνικές επικοινωνίας και στην ανάπτυξη θετικού κλίματος. Ειδικότερα τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν : την ενεργητική και παθητική ακρόαση, μαθαίνω να ακούω τους μαθητές μου, καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, βελτίωση επικοινωνίας ανάπτυξη κινήτρων συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο στο οποίο διαπιστώθηκε η διαφορετικότητα των ατόμων και η εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με το επίπεδο αντίληψης.

Την 2η ημέρα επιμορφώτρια ήταν η κα. ValeriaCirillo εκπαιδευτικός-ψυχολόγος, μέλος της  Ένωσης Ψυχολόγων της Ρώμης και διευθύντρια του τμήματος ψυχολογίας σχολικής μονάδας. Η θεματολογία της ημέρας αφορούσε την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την διαχείριση των συναισθημάτων, την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στον ρόλο του εκπαιδευτικού λειτουργώντας ως σύμβουλος-ψυχολόγος στο σχολείο

Την 3η ημέρα η υπεύθυνη της επιμόρφωσης κα. Mariangela Spadafora ψυχολόγος εξωτερικός συνεργάτης σχολικών μονάδων, με εμπειρία σε άτομα της ηλικιακής ομάδας των εφήβων, αναφέρθηκε στις ήταν ανάγκες των ατόμων της εφηβείας και την ενδυνάμωση των  μαθητών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την κρίσιμη ηλικία σε τομείς όπως: η αποδοχή της βιολογικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η επιλογή των κατάλληλων  προτύπων που θα ακολουθήσουν και η ενίσχυση της αυτοεκτίμηση τους. Σε βιωματικό εργαστήριο που συμμετείχαν δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης μιας δραστηριότητας  ατομικά πρώτα και ομαδικά στην συνέχεια, με στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών, την δημιουργικότητα και την ελευθερία της έκφρασης

Την 4η ημέρα υπεύθυνος επιμορφωτής ήταν ο Luciano Balducci καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης. Η θεματολογία της ημέρας περιελάμβανε τρόπους διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και διαχείριση σχολικών κρίσεων. Ειδικότερα τα θέματα της επιμόρφωσης αφορούσαν:την εναντιωματική συμπεριφοράτην πρόληψη και αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων, την συμβουλευτική την δημιουργία σχεδίου και ομάδων διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, την χρήση των ποινών ως συνέπεια και όχι ως τιμωρίαΑκολούθησε διερεύνηση διαφόρων μελετών περίπτωσης, που μπορούν να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον όπως φαινόμενα bulling, διαχείριση θυμού, υπερκινητικότητας, δυσάρεστων συναισθηματικών καταστάσεων.

Την τελευταία ημέρα στην οποία παρευρέθησαν ο Γεν.διευθυντής και ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του φορέα υποδοχής, έγινε μια ανασκόπηση του  προγράμματος επιμόρφωσης. Καταγράφηκαν όλες οι πτυχές για την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους μαθητές της  επαγγελματικής εκπαίδευσης, την διαμόρφωση κουλτούρας για την δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα την παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής εκπαίδευσης, χωρίς αποκλεισμούς. Ακολούθησε μια σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων Ελλάδας-Ιταλίας στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας διαπιστώνοντας πολλά κοινά σημεία. Μέσω ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε το παρεχόμενο ημερήσιο πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίτευξη των στόχων όπως αρχικά είχαν καθοριστεί. Από  τις απαντήσεις προέκυψε ότι το πρόγραμμα ικανοποίησε σε  πολύ μεγάλο βαθμό τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Εκτός της επιμόρφωσης, όπως είχε περιληφθεί και στο κατατεθέν πρόγραμμα στην Εθνική Μονάδα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν στην Ρώμη σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επισκέφθηκαν τα μουσεία του Βατικανού, την Εκκλησία του Αγ.Πέτρου, το Πάνθεον, το Κολοσσαίο , την ρωμαϊκή αγορά, το μουσείο της Σύγχρονης τέχνης και τη βίλλα Μποργκέζε.

Μαδρίτη – 2η Ροή

Η 2η ροή πραγματοποιήθηκε από τις 12/05/2019-18/05/2019 στη Μαδρίτη και συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί από τις 4 συνεργαζόμενες μονάδες της Γ’ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας. Φορέας υποδοχής ήταν ο οργανισμός «MAD for Europe», ένας διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Μαδρίτη, με κύριο αντικείμενο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Υλοποιεί κάθε χρόνο ευρωπαϊκά σχέδια, για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μείωση της σχολικής διαρροής, την εκπαιδευτική ψυχολογία, την ομαλή ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προσφύγων και μεταναστών κ.α.

Την 1η ημέρα, η συντονίστρια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του οργανισμού Marta Saez Carlin, European Project Coordinator en ERASMUS + MAD for Europe, -με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαιδευτική ψυχολογία-,ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις τάσεις του 21ου αιώνα στην εκπαίδευση, αναλύοντας με παραδείγματα «Τι είναι η εκπαιδευτική ψυχολογία» και ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική ψυχολογία στην Ευρώπη και στην Ισπανία.

Την 2η και 3η ημέρα ο οργανισμός υποδοχής οργάνωσε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δύο από τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα δημόσια Επαγγελματικά σχολεία της Μαδρίτης, το I.E.S. Tetuan de las Victorias, Madrilenian school (https://www.iestetuan.es/cmsj/), και το I.E.S. Clara del Rey school (https://iesclaradelrey.es/portal/index.php/en/), με μακρόχρονη εμπειρία σε προγράμματα υποστήριξης των μαθητών του, με καινοτόμες δράσεις, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς διακρίσεις (I.E.S. Tetuan won the prize of THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL OF THE YEAR 2019 in Helsinki).Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα, να συνομιλήσουν με το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων, που δραστηριοποιούνται στην εκπαιδευτική ψυχολογία και τους μαθητές των, να θέσουν τα ερωτήματά τους και να λύσουν τις απορίες τους. Ήρθαν σε επαφή με το υποστηρικτικό προσωπικό, ειδικούς καθηγητές και ψυχολόγους, όπου έγινε αναφορά στις σχετικές με την μάθηση ψυχολογικές διαδικασίες με την μελέτη εξειδικευμένων περιπτώσεων

Την 4η ημέρα στο εκπαιδευτικό κέντρο του οργανισμού, η επιμόρφωση από τον κο Daniel García Pérez ψυχολόγος καθηγητής πανεπιστημίου (European University of Madrid, Department of Psychology, Doctor of Education), με εξειδίκευση στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και την Εκπαιδευτική Επιστήμη, αφορούσε τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους υποστήριξης των μαθητών και αντιμετώπισης κρίσεων. Τα θέματα που αναλύθηκαν διεξοδικά έγιναν κατανοητά με πληθώρα παραδειγμάτων και δράσεων, αφορούσαν: τα δικαιώματα των παιδιών, τις ίσες ευκαιρίες, την ομαλή ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, την ανάπτυξή τους και πως αυτή αντιμετωπίζεται από την Εξελικτική Ψυχολογία, τις ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση, την αξιολόγησή τους, την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και την συμπεριφορά τους στην τάξη. Μέσω των βιωματικών εργαστηρίων οι καταρτιζόμενοι ανέπτυξαν συμβουλευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες,

Η κινητικότητα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη σε μεγάλη εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία, τηνInstituto de Orientación Psicológica EOS (http://www.eos.es/), με κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της, τον σχεδιασμό ψυχομετρικών διαγνωστικών τεστ, ανιχνεύοντας και αξιολογώντας τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μαθησιακά προβλήματα. Συνεργάζεται με δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και με γονείς που απευθύνονται σε αυτή. Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν πόσο οργανωμένο πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και το κοινωνικό κράτος γενικότερα, ώστε να ανιχνεύει προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές των εφήβων μαθητών και να ενισχύει το σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον.

Μέρος της ημερήσιας δραστηριότητας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αποτέλεσαν και οι επισκέψεις σε σημεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως το μουσείο Prado, το πάρκο Retiro, το μουσείο Reina Sofia, το Palacio Real, την αγορά El Rastro και την πόλη του Toledo(El Greco).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όλες οι δράσεις και στις 2 ροές που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της κινητικότητα , είχαν σαν αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να επιμορφωθούν σε θέματα σχετικά με:

 • τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική ψυχολογία στην Ευρώπη και το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου
 • τις ψυχολογικές διαδικασίες σχετικές με την μάθηση
 • τις εκπαιδευτικές πολιτικές στην ισότητα και στη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 • την καθοδήγηση των μαθητών στην επιλογή του κατάλληλου για αυτούς επαγγελματικού τομέα
 • την ανάπτυξη συμβουλευτικών δεξιοτήτων
 • την διαχείριση αρνητικής συμπεριφοράς και κρίσεων στο σχολείο με τη δημιουργία σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων
 • την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • την δυνατότητα να αναγνωρίζουν περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρές, οι οποίες χρήζουν υποστήριξης από εξειδικευμένες δομές
 • την ανάπτυξη δράσεων για τη δημιουργία  θετικού κλίματος επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
 • τη χρήση των ποινών ως συνέπεια και όχι ως τιμωρία

και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη δραστηριοποίησης τους για μια συντονισμένη υποστήριξη των μαθητών, παρέχοντας ποιοτική και ουσιαστική  εκπαίδευση.