Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2-1-2021 έως 31-3-2021, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003), είναι απαραίτητο να διαθέτουν πέρα των υπολοίπων δικαιολογητικών, _Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς πρόσβασης TAXISNET