ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Διαδικασία εγγραφών στο σχολείο μας

Όλοι οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 οφείλουν να ακολουθήσουν την διαδικασία 3 βημάτων:

Βήμα 1ο – Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής e-eggrafes

Από την Πέμπτη 18-06-2020 και ώρα 09.00 μέχρι και την Πέμπτη 02-07-2020 και ώρα 23.59 γίνεται η υποβολή της «Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής», που γίνεται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool αλλιώς ο ίδιος ο μαθητής (αν είναι ενήλικος). Η εγγραφή γίνεται με χρήση των κωδικούς taxisnet του κηδεμόνα που είναι δηλωμένος στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν έχει κωδικούς taxisnet:

α. εκδίδει κωδικούς Taxisnet από την οικεία ΔΟΥ ή
β. επικοινωνεί με το σχολείο τελευταίας φοίτησης, ώστε να δηλωθεί ως “κηδεμόνας e-eggrafes” ο/η κηδεμόνας που διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα χρειαστεί επίσης να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή ή της μαθήτριας (Θα τον βρείτε στον έλεγχο προόδου που έχετε πάρει).

Στο τέλος της διαδικασίας κατεβάζω-αποθηκεύω το σχετικό έντυπο – απόδειξη της ηλεκτρονικής εγγραφής (θα χρειαστεί για το επόμενο στάδιο). Καλό θα ήταν αν υπάρχει ευχέρεια να τυπωθεί και ένα αντίγραφο.

Βήμα 2ο – Αίτηση εγγραφής στο σχολείο

Το διάστημα 6 – 10 Ιουλίου  και μετά την κατανομή του μαθητή στο σχολείο μας συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα που έχει δημιουργηθεί από το σχολείο για το σκοπό αυτό και επέχει την θέση Υπεύθυνης Δήλωσης  (θα την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο)

https://forms.gle/oBg2ocSGUMfdHws16

Βήμα 3ο – Ηλεκτρονική αποστολή απαιτούμενων συνημμένων

Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@1epal-iliou.att.sch.gr τα παρακάτω:

  • Το έντυπο – απόδειξη της εγγραφής , αυτό που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου που κάνατε την εγγραφή.
  • Κατάλληλο τίτλος σπουδών (Προσοχή : Τα Απολυτήρια Γυμνασίου έρχονται Υπηρεσιακά)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου Κηδεμόνα και Μαθητή

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται (φωτογραφίες, ΑΔΥΜ, Πιστοποιητικά γέννησης, γνωματεύσεις δυσλεξίας κλπ) θα κατατεθούν στο σχολείο με την έναρξη των μαθημάτων.

Ιδιαίτερη Επισήμανση

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου Κορωναιού COVID-19 επιβάλλεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όλη η παραπάνω διαδικασία της εγγραφής να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία στο σχολείο. Μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην ηλεκτρονική εγγραφή του μαθητή θα πρέπει οι κηδεμόνες να προσέρχονται στο σχολείο, μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2102614559 & 2102621414 σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα (λόγω Πανελλαδικών)

Δευτέρα 22, Τετάρτη 24 και Παρασκευή 26 Ιουνίου 8:30 π.μ. με 13:30 μ.μ.

Τρίτη 23, Πέμπτη 25, Δευτέρα 29 & Τρίτη 30 Ιουνίου 12:30 π.μ. με 14:00 μ.μ.

Προσοχή: Η οριστική εγγραφή ολοκληρώνεται προσκομίζοντας είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση στο σχολείο