Δράση κατά του σχολικού εκφοβισμού

Τα τμήματα ΒΥΠ3 και ΒΜ2 συμμετείχαν σε βιωματικό πρόγραμμα ‘Συγκίνησις’ (εγκεκριμμένο από το ΥΠΑΙΘ) – κατά του σχολικού εκφοβισμού με τίτλο: Λέμε ΝΑΙ στη διαφορετικότητα, του Λ. Κουρετζή στις 6/12/22.
Επίσης, τα τμήματα ΒΥΠ2 και Α3 παρακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα στις 21/12/22. To A3 υλοποιεί πρόγραμμα κατά του Σχολικού εκφοβισμού την σχολική χρονιά 2022-23.