ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Σας  ενημερώνουμε ότι  σήμερα Παρασκευή 3-3-2023  τα μαθήματα  θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης λόγω κατάληψης του σχολείου από ομάδα μαθητών (ΦΕΚ4264/30-9-20).

Οι μαθητές/τριες θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς  του πανελλήνιου σχολικού δικτύου που ήδη έχουν και τους έχουμε ενημερώσει  . Όσοι μαθητές/τριες δεν τους έχουν παραλάβει ακόμα θα επικοινωνήσουν μέσω e-mail με το σχολείο.

Οι Ηλεκτρονικές  Διευθύνσεις (links)  των εκπαιδευτικών του σχολείου μας έχουν αποσταλεί με e-mail, έτσι ώστε να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές αίθουσες διδασκαλίας και να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα. Όσοι δεν τις παραλάβουν θα επικοινωνήσουν μέσω e-mail με το σχολείο.To ωρολόγιο πρόγραμμα webex καθώς και το πρόγραμμα μαθημάτων είναι αναρτημένο στο site του σχολείου.

Οι απουσίες κατά τη διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης καταγράφονται και προσμετρώνται κανονικά!!

 ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ:

ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ Ο (όου) ΑΝΤΙ ΓΙΑ 0 (μηδέν).

ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. 

Προσοχή: Όταν οι μαθητές θα συνδέονται στην ηλεκτρονική τάξη, πρέπει να δίνουν το όνομα και το επώνυμό τους, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο σχολείο, για να τους ταυτοποιεί ο καθηγητής και να τους καταχωρεί σαν παρόντες.


                                                                                                                             Από τη Διεύθυνση.