Ενημέρωση γονέων από εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των μαθητών

Αγαπητοί Γονείς,

μπορείτε να ενημερώνεστε για την επίδοση και την συμμετοχή των παιδιών σας στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, κατόπιν άμεσης συνεννοήσεως μαζί τους μέσα από τις ηλεκτρονικές τους τάξεις (webex).

Τα links των ηλεκτρονικών τάξεων είναι ήδη γνωστά στους μαθητές και λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ