ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   

Α ΤΑΞΗ

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και τουτρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

2. ΙΣΤΟΡΙΑ 

3. ΆΛΓΕΒΡΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

4. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

5. ΦΥΣΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

6. ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) 

7. ΑΓΓΛΙΚΑ

Β ΤΑΞΗ

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά τοσχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα: 

1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

2. ΑΛΓΕΒΡΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) 

4. ΦΥΣΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) 

5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 

2. ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

3.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

ΤΟΜΕΑΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ 

1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

2. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

3. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τα θέματα ανά μάθημα ε΄χουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΙΕΠ:

http://iep.edu.gr/el/anazitisi-thematon