Ημερίδα 5ου ΕΚ Ιλίου

Το 5ο ΕΚ Ιλίου στα πλαίσια της δράσης «Σχέσεις σχολείου οικογένειας» θα πραγματοποιήσει
την Πέμπτη 30-03-2023 ημερίδα με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι & το
αυτοκίνητο».
Την ημερίδα που θα διεξαχθεί στο κτίριο του 5ου ΕΚ Ιλίου (Ανδρομάχης & Χασιάς) κατά τις
ώρες 4-6 μμ μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης γονείς & κηδεμόνες των μαθητών
μας κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής καθίσταται υποχρεωτική για
πρακτικούς λόγους (κατάλληλος χώρος, υποδομές κλπ.). Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης
συμμετοχών στην ημερίδα είναι η Τρίτη 28-03-2023. Κατόπιν αυτής της ημερομηνίας δεν
θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις.
Για τη δήλωση συμμετοχής σας παρακαλώ στείλτε mail στην διεύθυνση
adriana.maragoudaki@gmail.com
με το Ονοματεπώνυμο σας, αριθμό θέσεων (μέχρι 2), ποιου μαθητή είστε γονέας ή
κηδεμόνας και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.