Θεατρική Παράσταση “Ψέμα στο Ψέμα”

Τη σχολική χρονιά 2018-19 και μέσα στα πλαίσια της Μ.Ν.Α.Ε (Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ) και του Σχεδίου Δράσης δημιουργήθηκε θεατρική ομάδα στο σχολείο μας  με την καθοδήγηση της καθηγήτριας κας Πλατά Δήμητρας, στην οποία συμμετείχαν και μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ιλίου και παρουσίασε στη σχολική κοινότητα, την κωμωδία του Α. Νίλσον « Ψέμα στο ψέμα» με μεγάλη επιτυχία.