Οδηγίες Έντυπα Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2024

Παρακαλείσθε για την προσεκτική ανάγνωση των διατάξεων και των οδηγιών και αντίστοιχα για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου.