ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

Οι μαθητές/τριες :

 • Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο (πριν τις 8.15 η Γ’ τάξη, πριν τις 10.30 οι Α’ και Β’) και παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι.
 • Με το χτύπημα του κουδουνιού μπαίνουν στις αίθουσες και κάθονται στα θρανία με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με την κατάσταση και με υπόδειξη των επιτηρητών.
 • Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στυλό μπλε ή μαύρο, μολύβι, σβήστρα, γεωμετρικά όργανα, νερό . Γράφουν μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό διαρκείας.
 • Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τσάντες, κασετίνες, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά (ακόμη κι αν αυτά είναι απενεργοποιημένα), διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco), υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας (π.χ. smartwatch) ή άλλα αντικείμενα, τα οποία πρέπει να παραμένουν εκτός αίθουσας.
 • Για όποιον δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές δε θα επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα.
 • Γράφουν τα στοιχεία τους στην κόλλα και το ονοματεπώνυμό τους στα θέματα.
 • Παραμένουν υποχρεωτικά στην αίθουσα 30 λεπτά μετά τη διανομή των θεμάτων.
 • Παραδίδουν το γραπτό τους επιτηρητές όταν τελειώσουν την εξέταση και οπωσδήποτε με τη λήξη του χρόνου εξέτασης και τους υποδεικνύουν πού τελειώνει το γραπτό τους.
 • Όσοι/ες εξετάζονται προφορικά ενημερώνουν τους επιτηρητές όταν τελειώσουν, παραμένουν στην αίθουσα και περιμένουν τη σειρά τους για να εξεταστούν.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγαίνουν από την αίθουσα εκτός εξαιρετικής περίπτωσης.
 • Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους/ες είναι υποχρεωτική.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!