Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έτους 2023

ΕΞΕ-50277-2023-Ορισμός-εδρών-και-εποπτών-των-επιτροπών-Υγειονομικής-Εξέτασης-και-Πρακτικής-Δοκιμασίας-υποψηφίων-για-τα-Τμήματα-Επιστήμ