ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2023- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.153/9406/Α5/ΕΠ/12-5-2023 υ.α. «Ορισμός Προέδρων και έδρας Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ.) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων «με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2023 και κατανομή των υποψηφίων στα Β.Κ. και στα Ε.Ε.Κ..» επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με την κατανομή των υποψηφίων στα ΕΕΚ των ΕΠΑΛ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΔΔΕ-σε-ΕΕΚ-2023-15-5-23