Πανελλαδικές

ΦΕΚ: «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις
Σχετικά με την οδηγία που αφορά στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των ένοπλων
Προθεσμία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης: 1η Δεκεμβρίου 2021 ως και 13η Δεκεμβρίου 2021. ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου
Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ).
Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (ΦΕΚ)
ΟΠΟΙΟΣ ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ