Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το «Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

Παράταση

1) προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών έως την Δευτέρα, 18- 1-2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

2) προθεσμίας ανάρτησης των αποφάσεων των ΠΔΕ περί λειτουργίας τμημάτων για τη διεξαγωγή ΠΠΠ έως την 22-1-2021.

3855_Παράταση-προθεσμίας-υποβολής-αιτήσεων