Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Καλλιεργώ την τροφή μου»

Οι μαθητές/ τριες του Α1 στο ‘Κέντρο της Γης‘ για την υλοποίηση Περιβαλλοντικoύ Προγράμματος, «Καλλιεργώ την τροφή μου», στα πλαίσια του μαθήματος Ζ.Δ.Δ. (Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων), την Τρίτη 8-2-22 στο Πάρκο ‘Τρίτση’.