ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μαθητές ΟΛΩΝ των τάξεων πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή για την επόμενη τάξη.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις οδηγίες εγγραφής, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: