Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003)

Άρρενες μαθητές που γεννήθηκαν το 2003, ενημερώνονται, οσον αφορά την υποχρέωσή τους για ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2021.

Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
 
Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά  Δελτίο Απογραφής από 2-1-2021 έως 31-3-2021, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003), είναι απαραίτητο να διαθέτουν πέρα των υπολοίπων δικαιολογητικών, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς πρόσβασης TAXISNET