ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ &
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας  του Δήμου Ιλίου 
σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ», στην προσπάθεια  να 
ανταποκριθούν στην μεγάλη κοινωνική ανάγκη για την στήριξη των γονέων, 
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο 
ρόλο τους, λειτουργεί νέο κύκλο «Σχολών Γονέων».

   Σας καλούμε να δηλώσετε ενδιαφέρον στο email kentropaidi.ilion@gmail.com 

για να ενημερωθείτε και να εξασφαλίσετε τη δωρεάν συμμετοχή σας,

κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

   19 Ιανουαρίου, 2 & 16 Φεβρουαρίου, 2 & 16 Μαρτίου