Σύμβουλος Καθηγητής

Στόχοι της δράσης:

Από το 2017-18 έως σήμερα εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή στο σχολείο μας μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ΜΙΑ ΜΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)…Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή προτείνει μία καινοτόμο δράση που εφαρμόζεται στους τους μαθητές της Α΄ τάξης, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη τους στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Ήδη, η υλοποίησή του σε πολλά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει παρουσιάσει πολύ θετικά αποτελέσματα.

  • Να υποδεχθεί, να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει ψυχικά τους νεοεισερχόμενους μαθητές, ώστε η προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον να είναι ομαλή και λειτουργική
  • Να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών, έτσι ώστε να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και να μειωθούν οι συγκρούσεις
  • Να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πιθανή άρση προβλημάτων που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών
  • Να φροντίσει για την παραπομπή των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα (π.χ. μη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) σε αρμόδιους φορείς, και να διευκολύνει τη σύνδεση των οικογενειών τους με υπηρεσίες ψυχικής υγείας της κοινότητας  
  • Να ευοδώσει σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.