Υπενθύμιση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή
υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές με το σύστημα των Πανελλαδικών
Εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η
προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη
συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει την
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.
Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ
ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr .