Ψυχολόγος στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι μέσα στα πλαίσια της Μ.Ν.Α.Ε (Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ), στο σχολείο μας θα παρευρίσκεται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 9:00 π.μ  μέχρι 1:30 μ.μ η ψυχολόγος κα Αλεξοπούλου Πολυξένη για να συναντάται με μαθήτριες και μαθητές που το επιθυμούν. Στην ψυχολόγο, εκτός από τους μαθητές, μπορούν επίσης να απευθύνονται και γονείς.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μετά από ραντεβού που θα ρυθμίζεται σε συνεννόηση με την ίδια.

                                                                             Από τη Δ/νση